Sinds 2006
Penose Mokum®
Kleding van de Universtiteit van de Straat
Order now
Privacy Policy

Privacy Policy

PRVACYBELEID

Penose Mokum geeft veel om uw privacy en het beschermen van uw persoonlijke gegevens zijn een hoge prioriteit bij onze onderneming. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening of het verbeteren hiervan. Penose Mokum gaat zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Deze gegevens zullen  nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden worden gesteld.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Middels een beveiligde manier van het opslaan van uw gegevens beschermen wij u, onze klant, tegen misbruik van deze gegevens en bieden wij inzicht in  de rechten  die u toekomen en van toepassing zijn op dit privacybeleid. Dit behelst tevens de daaraan mogelijk gekoppelde verdere dienstverlening die voortvloeit uit dit privacybeleid.

De ingangsdatum van deze voorwaarden is per 1 september 2021. Bij herziende versies van ons privacybeleid en het publiceren van dit beleid komen de rechten en geldigheid van voorgaande versies te  vervallen.

Mocht u verdere vragen hebben ten aanzien van ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze afdeling die betrekking hebben op privacyzaken [email protected]